Επικοινωνία - Υπηρεσίες
Διεύθυνση - 'Εδρα   Υπηρεσίες Δήμου Νεάπολης

Έδρα: Νεάπολη, οικ. Τριαντέικα
Τάχ. Διεύθυνση: Νεάπολη, Τ.Κ.: 30100
Τηλ.: 2641-3-60700
FAX: 2641-0-44668
URL: www.dimos-neapolis.gr
email: dimosneapolis@gmail.com

 

Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2641-3-60701

Αντιδήμαρχος (Ζαρκαδούλας Γεώργιος)
Τηλ: 2641-3-60704

Αντιδήμαρχος (Καλαντζής Ιωάννης)
Τηλ.: 2641-3-60705

Πρόεδρος Δ.Σ (Τσιρώνης Ευάγγελος)
Τηλ: 2641-3-60706

 

Προϊστάμενος
Τηλ: 2641-3-60710

Δημοτολόγια - Πιστοποιητικά
Τηλ: 2641-3-60709

Γραφείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Τηλ: 2641-3-60709

Γραφείο Χρηματικών Ενταλμάτων
Τηλ: 2641-3-60707

ΤΑΠ, Διπλογραφικό Σύστημα
Τηλ: 2641-3-60708

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Τηλ: 2641-3-60711

Γραφείο Μηχανικού
Τηλ.: 2641-3-60703

Γραφείο Τύπου, Προβολής Δημοτικού Έργου & Εκδηλώσεων
Τηλ: 2641-3-60714

Χρήσιμα Τηλέφωνα   Λοιπές Υπηρεσίες

Ιατρείο Σπολάιτας
Τηλ.:
2641-0-91304

Αστ.Σταθμός Γέφυρας Αχελώου
Tηλ.:
2641-0-93205

Ταχυδρομικό Γραφείο (Νεάπολη)
Τηλ.:
2641-0-91593

 

ΚΕΠ
(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)

Τηλ.(1): 2641-3-60721 | Τηλ.(2): 2641-3-60722
Fax:
2641-0-29001

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τηλ:2641-0-91307

Σχολεία
E-MAIL Υπηρεσιών Δήμου Νεάπολης

ΔΗΜΟΣ
neapoli@1445.syzefxis.gov.gr

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
dhmarxos@1445.syzefxis.gov.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Prot.@1445.syzefxis.gov.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
oik@1445.syzefxis.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ty@1445.syzefxis.gov.gr

 
<< επιστροφή | πάνω