Έργα
2007   2008
Αντικατάσταση - κατασκευή καγκέλων τοιχείου θέση Γ. Μπορμπότσιαλου Δ.Δ. Νεάπολης  

Διάνοιξη δρόμου Π.Ε.Ο. θέση Φλωροσκούφη

Ολοκλήρωση τοιχείου Νεκροταφείου Δ.Δ. Ελαιοφύτου

Αποχέτευση Δήμου Νεάπολης Δ.Δ. Νεάπολης - Δ.Δ. Ελαιοφύτου οικ. Τριαντέϊκα) - Β΄ΦΑΣΗ

Επισκευή και συντήρηση παγκακιών και στεγάστρων γηπέδου Ελαιοφύτου

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας

Διαμόρφωση χώρων πρασίνου πλατείας Δ.Δ. Νεάπολης

Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας

Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης Κ/Χ χώρου ΟΤ 25 Σχεδίου Πόλης οικ. Πρόνοιας Τριαντέϊκων

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης θέση Μήτσου - Κουτσομπίνα

Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Νεάπολης

Αποκατάσταση κατολισθήσεων Δημοτικών Δρόμων και βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Νεάπολης -
Β΄ΦΑΣΗ Αποκατάσταση συνεχιζόμενων κατολισθήσεων Σπολάϊτας

Κατασκευή Παιδικής χαράς οικισμού Τριαντέϊκων

Διαμόρφωση χώρων πρασίνου Δ.Δ. Ελαιοφύτου

Αποχέτευση Δ.Δ. Νεάπολης και οικισμού Ν. Μπαμπαλιού Δήμου Νεάπολης

Οδοποιία Δ.Δ. Σπολάϊτας έτους 2008 και άλλες παρεμβάσεις

Αποπεράτωση διαμόρφωσης αγροτικού Ιατρείου Τριαντέϊκα

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Δ. Σπολάϊτας

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
Τοπογραφική αποτύπωση και καθορισμός Ο.Γ. στα Δημοτικά Διαμερίσματα Νεάπολης και Ελαιοφύτου 
Συντήρηση - επισκευή Σχολικών Κτιρίων
Κατασκευή τοιχείου Νεκροταφείου Δ.Δ. Ελαιοφύτου
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης θέση νέος Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Νεάπολης  
Υδραυλική μελέτη δεξαμενής δικτύου ύδρευσης Σπολάϊτας
Προμήθεια server
Προμήθεια μεγαφωνικής συσκευής  
Κατασκευή γέφυρας Μολώνη 
Προμήθεια προγραμμάτων Δημοτολογίου
Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Νεκροταφείο Τριαντέϊκων
Τσιμεντόστρωση εσωτερικών διαδρόμων Νεκροταφείου Δ.Δ. Νεάπολης
Συντήρηση - επισκευή οργάνων Παιδικών Χαρών
Επίχωση σκουπιδιών
Οδοποιία Δ.Δ. Ελαιοφύτου (οικ. Τριαντέϊκα) έτους 2007 
Σωληνωτό στη θέση Γυφτάκη και τοιχίο θέση Νάτση Δ.Δ. Νεάπολης
Αντικατάσταση παροχών δικτύου ύδρευσης στο νέο οικισμό Τριαντέϊκα
Συντήρηση - επισκευή κτιρίου αγροτικού Ιατρείου Τριαντέϊκων
Προμήθεια εκσκαπτικού μηχανήματος
Ηλεκτροφωτισμός προς Νεκροταφείο Ελαιοφύτου
Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης στο Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας  
Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων περιοχής Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Νεάπολης
Ολοκλήρωση περίφραξης και κατασκευή τερμάτων γηπέδου Δ.Δ. Νεάπολης 
Διαμόρφωση Νεκροταφείου Ελαιοφύτου
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (2)
Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας Ελαιοφύτου 
Διάνοιξη δρόμων Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας 
Διάφορες εργασίες οδοποιίας Δ.Δ. Σπολάϊτας
Ελαιοχρωματισμός Δημαρχείου 
Τσιμεντόστρωση οδών Δ.Δ. Ελαιοφύτου οικισμός Τριαντέϊκων
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δ.Δ. Νεάπολης
Οδοποιία Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας έτους 2007
Αποκατάσταση ζημιών αποχέτευσης θέση Καβαλλάρη Δ.Δ. Νεάπολης
     
 
<< επιστροφή | πάνω | επικοινωνία