Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ν.

Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ν.
Κατσαούνης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ν.
Ζαρκαδούλας Βασίλιος

Μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ν.
Κουτσουπιάς Θωμάς
Τσαμάκης Παναγιώτης
Ζαρκαδούλα Ελένη - Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
Γιόγιου Θεοδώρα - Δημότης Κάτοικος
Αργύρης Χρήστος - Δημότης Κάτοικος

 
<< επιστροφή | πάνω | επικοινωνία