Διάρθωση Δ. Συμβουλίου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καπελλάκης Κωνσταντίνος

Καπελλάκης Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Ζαρκαδούλας Γεώργιος
Καλαντζής Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τσιρώνης Ευάγγελος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Νταής Διονύσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατσαούνης Βασίλειος

Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Παπαθανάσης Ανδρέας
Καρδάρας Χρήστος
Κατσινούλας Παναγιώτης
Κουτσουπιάς Θωμάς
Αγγελική Ρούση
Μήτσου Χρήστος
Τσαμάκης Παναγιώτης
Λιούπρας Κων/νος
Σβεντζούρης Δημήτριος
Χασιώτης Ευθύμιος
Τασολάμπρος Θεόδωρος
Ρούσης Γεώργιος

 

 
<< επιστροφή | πάνω | επικοινωνία