Δημαρχιακή Επιτροπή

Πρόεδρος Δ. Ε.
Καλαντζής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Δ. Ε.
Λιούπρας Κωνσταντίνος

Μέλη Δ. Ε.
Κουτσουπιάς Θωμάς
Παπαθανάσης Ανδρέας
Ζαρκαδούλας Γεώργιος

<< επιστροφή | πάνω | επικοινωνία