Γενικά για το Δήμο Νεάπολης

Ιστορικά στοιχεία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Νεάπολης

1912 - Ο οικισμός Σμολιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου.
1912 - Ο οικισμός Βελάουστα προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου.
1912 - Ο οικισμός Ζαπάντι προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου.
1919 - Ο οικισμός Σμολιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Σμολιανών.
1923 - Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Ζαπαντίου.

Δ. Δ. Μεγάλης Χώρας (Ζαπάντι)Μεγάλη Χώρα

1923 - Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαπάντι από την Κοινότητα Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας.
1927 - Ο οικισμός Ζαπάντι της Κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Χώρα.
1927 - Η κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Μεγάλης Χώρας.
1927 - Η Κοινότητα προήλθε από την μετονομασία της Κοινότητας Ζαπαντίου.
1984 - Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Νεάπολης.

Δ. Δ. Ελαιοφύτου (Σμολιανών)Τριαντέϊκα

1919 - Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σμολιανά από την κοινότητα Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας.
1930 - Ο οικισμός Σμολιανά της Κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιόφυτον.
1930 - Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Ελαιοφύτου (Ελαιόφυτο).
1930 - Η Κοινότητα προήλθε από την ονομασία της Κοινότητας Σμολιανών.
1940 - Αναγνώριση του οικισμού Τριαντέικα και προσάρτηση του στην Κοινότητα.
1981 - Αναγνώριση του οικισμού Νέος Μπαμπαλιός και προσάρτηαη του στην Κοινότητα.
1984 - Ο οικισμός Τριαντέικα αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα του Δήμου Νεάπολης.
1984 - Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Νεάπολης.

Δ. Δ. ΣπολάϊταςΣπολάϊτα

1912 - Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σπολάϊτα.
1928 - Αναγνώριση του οικισμού Ρουσέϊκα και προσάρτηση του στην Κοινότητα.
1928 - Αναγνώριση του οικισμού Αλώνια και προσάρτηση του στην Κοινότητα.
1928 - Αναγνώριση του οικισμού Παναγία Υψηλή και προσάρτηση του στην Κοινότητα.
1928 - Αναγνώριση του οικισμού Κοκκίνης και προσάρτηαη του στην Κοινότητα.
1940 - Αναγνώριση του οικισμού Μητσάικα και προσάρτηση του στην Κοινότητα.
1940 - Η ονομασία του οικισμού Ρουσσέϊκα της Κοινότητας διορθώνεται σε Ρουσσάιικα.
1940 - Ο οικισμός Παναγία Υψηλή καταργείται.
1940 - Ο οικισμός Κοκκίνης καταργείται.
1940 - Ο οικισμός Αλώνια καταργείται.
1961 - Αναγνώριση του οικισμού Υψηλή Παναγία και προσάρτηση του στην Κοινότητα.
1977 - Ο οικισμός Ρουσσάικα αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Ρουσσαίκων.
1981 - Ο οικισμός Μητσάικα καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπολάϊτα.
1981 - Ο οικισμός Υψηλή Παναγία καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπολάίτα.
1997 - Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Νεάπολης.

Δ. Δ. Νεάπολης (Ρουσσάιικα)Νεάπολη

1977 - Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρουσσάιικα από την Κοινότητα Σπολάϊτας και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας.
1984 - Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Νεάπολης.
1984 - Η Κοινότητα προήλθε από την μετονομασία της Κοινότητας Ρουσσαίικων.
1984 - Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Νεάπολης.
1984 - Σύσταση του Δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τριαντέϊκα από την Κοινότητα Ελαιοφύτου και τον ορισμό του ως έδρα του Δήμου.
1984 - Η Κοινότητα Ελαιοφύτου καταργείται και συνενούται με το Δήμο.
1984 - Η Κοινότητα Μεγάλης Χώρας καταργείται και συνενούται με το Δήμο.
1984 - Η Κοινότητα Νεάπολης καταργείται και συνενούται με το Δήμο.
1991 - Ο οικισμός Νέος Μπαμπαλιός καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τριαντέϊκα.
1997 - Η Κοινότητα Σπολάϊτας καταργείται και συνενούται με το Δήμο Νεάπολης.


 
<< επιστροφή | πάνω | επικοινωνία